Handboek

De Vlaamse Erfbelasting

in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Jos Ruysseveldt

Nieuwe Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
Auteur Jos Ruysseveldt

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Vlaamse erfbelasting. De Vlaamse successierechten zijn niet langer opgenomen in het Wetboek Successierechten maar verhuisd naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Voortaan zorgt de Vlaamse overheid zelf voor de inning van het verschuldigd successierecht (nu: erfbelasting). Het decreet werd door het Vlaamse Parlement op 19 december 2014 goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015.

Behoudens een aantal inhoudelijke wijzigingen blijven de regels inzake de belastbare materie, tarieven, vrijstellingen en verminderingen overeind. Nochtans is menig artikel uit zijn klassieke context ontworteld en op totaal andere plaatsen neergezet. Alle oude artikelen kregen een nieuw gestructureerd nummer. Ook de tekst werd taalkundig gestroomlijnd. Tot slot, en dit is dan toch het belangrijkste, zijn quasi alle procedureregels (zoals inning, verjaring, teruggaafregeling, belastingverhoging, controleschatting, ...) opnieuw herschreven.

Dit boek is in de eerste plaats een gids voor allen die met de totaal nieuwe structuur van de erfbelasting willen kennismaken.

Teneinde het overzicht te behouden worden in het boek de nieuwe decreetteksten in een vergelijkende tabel naast de oude geposteerd. Zo behoudt de lezer het overzicht wat er nu juist is veranderd. Bovendien wordt ook een concordantietabel toegevoegd, zodat de opsporing van zowel de nieuwe codexartikelen als de oude wetsartikelen gemakkelijk zal verlopen.

De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerste lijninformatie met zeer praktijkgerichte mogelijkheden.

De jarenlange praktijkervaring van Jos Ruysseveldt staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman en professor al jaren expert op het vlak van successierecht.

Het handboek ‘Vlaamse Erfbelasting’ is een onmisbaar naslagwerk voor accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, notarissen, private bankers, verzekeringsagenten of makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in de nieuwe Vlaamse erfbelasting.
Interesse? U kan het boek hier bestellen.
SITE: PROJECTWEB